Poznáváme perly: Poklady ze dna jezer, rybníků a řek

Víte, které perly jsou u nás nejoblíbenější? Které zdobí naprostou většinu perlových náhrdelníků, náušnic a prstýnků v českých obchodech? Jednoznačně sladkovodní. Jsou totiž krásné, lesklé, odolné a zároveň ze všech přírodních perel cenově nejdostupnější. Čím to? Jedna jediná mušle dokáže naráz vytvořit průměrně 20-30 perel, zatímco její mořské kolegyně vyprodukují po dlouhých letech čekání maximálně dvě. Rozdílů se ale najde víc.

Tím nejzásadnějším je způsob kultivace. Do mořských měkkýšů se vkládá opracovaná drobná kulička, která se postupně obaluje perletí. Což ve finále vede k relativně pravidelnému kulatému tvaru perly. Sladkovodní perly žádné kulaté jádro nemají. Do lastury měkkýše (nejčastěji mušle rodu Hyriopsis) se opatrně implantují malé kousky tkáně z dárcovské mušle. Výsledkem je stoprocentní perleť. Výhodou sladkovodních perel je jejich odolnost, nevýhodou může být nepravidelný tvar.

Uvnitř mušlí rostou perly 2-6 let, jejich běžná velikost je mezi 2 a 13 mm. Můžete je vidět v barvě bílé, růžové i levandulové, tmavé sladkovodní perly (modré či černé) jsou ovšem výsledkem umělého dobarvování. Největším světovým producentem sladkovodních perel je jednoznačně Čína, v menším měřítku se chovají také v Japonsku a USA. Svého času měly velmi dobré renomé perly z japonského jezera Biwa, tam se však kvůli velkému znečištění vody muselo od chovu upustit už v 70. letech 20. století. Dnes je Japonsko proslulé zejména mořskými perlami Akoya.

A jak je to se známou perlorodkou říční, kterou můžeme (i když velmi vzácně) vidět i u nás? Ve středověku bývalo vybírání perel vyhrazeno těm nejmocnějším, pro všechny poddané platil zákaz doprovázený přísnými tresty. I tak se nicméně našlo dost pytláků, kteří nebohé perlorodky nešetřili a v rámci svých tajných lovů je rozřezávali či jednoduše trhali napůl. To – spolu s postupným stále větším znečištěným našich vod – vedlo k jejich téměř úplnému vyhubení. V současné době patří perlorodka na našem území ke kriticky ohroženým druhům.